Мистецтвознавство

Мюнхен (Online)
02 травня 2022

Опис програми

Мистецтвознавство – це найновіша спеціальність УВУ. Нова кафедра, відкрита до 100-річчя УВУ, готує спеціалістів цієї галузі з метою провадження важливої місії УВУ в Європі. Європейський успіх українського мистецтва – послідовний крок на шляху культурної дипломатії. Україна потребує спеціалістів музикознавців, здатних до активної міжнаціональної соціокультурної мистецькоїдіяльності, до співпраці і співтворчості у вивченні паралельних шляхів розвитку українського і західноєвропейського мистецтва.

У процесі навчання ви поглибите свої знання філософії, соціології, психології мистецтва, зможете порівнювати німецькі та українські напрацювання в культурній сфері. Цінний досвід запропонують Вам напрямки «Культура і мистецтво у контексті епохи: історія і сучасність», «Прикладне мистецтвознавство». Ви зможете застосувати свої теоретичні навики в процесі розуміння і аналізу творів мистецтва, в менеджменті культурних заходів і мистецьких проєктів, спробуєте свої сили в арт-критиці.

У процесі навчання ви також долучитеся до семінарів-зустрічей з видатними митцями; відвідаєте музеї,театри, філармонію та виставки Мюнхена; познайомитеся з німецьким мистецьким життям.

Після випуску ви зможете знайти вакансії в сфері менеджменту мистецьких організацій, арт-журналістиці, педагогіці мистецтва та музично-виконавській практиці.

Блок з іконками
Навчальна програма
Правила студій
Відповідно до Болонського процесу магістерська програма УВУ побудована за кредитно-модульною системою і є 120-кредитною програмою за рівнем підготовки Master of Science/Master of Arts. Магістерська програма складається з таких частин: 10 курсів з профільної спеціальності, 5 курсів з додаткової спеціальності, 1 курс з методології, а також на вибір: або написання індивідуального дослідження / або проходження практики 2 елективні курси.
Докторська програма навчання в УВУ включає такі елементи: курси; докторську працю (дисертацію); іспит з філософії (філософський факультет і факультет україністики); і усний докторський іспит (захист або ригороз). Програма для докторантів: 7 курсів з головної спеціальності поглибленого профілю, 2 курсів – з додаткової спеціальності і окрім того методологія.
Вступ
ПЕРЕДУМОВИ ВСТУПУ

Передумовами вступу є:

 • закінчена вища освіта (ступінь бакалавра або спеціаліста для магістерських програм; ступінь магістра для докторських програм) в акредитованих університетах в одній із галузей знань, що представлені в УВУ;
 • середній бал із профілюючих дисциплін не нижчий «В» («добре» / 80 балів);
 • знання української мови (письмово та усно);
 • знання німецької або англійської мови на рівні розуміння тексту.

На міжнародні відносини можуть подавати документи для випускників будь-якого напрямку.

Знання англійської мови перевіряють під час співбесіди.

ПОРЯДОК ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

Необхідні документи:

 • Заява про прийом на навчання з зазначенням відповідного факультету (завантажити Вписовий листок для заповнення);
 • Автобіографія;
 • Дві фотографії;
 • Нотаріально завірена копія Атестату про середню освіту ;
 • Нотаріально завірена копія диплому бакалавра та маґістерського диплому з додатками до них чи диплому кандидата наук;
 • Рекомендації двох університетських професорів вищого навчального закладу, де навчався кандидат чи рекомендації працедавців;
 • Копія першої сторінки закордонного паспорту;
 • Мотиваційний лист з обґрунтуванням вибору університету, факультету, а також зазначенням сфери наукових зацікавлень (обсягом до 1,5 стор.).
 • Співбесіда (лише для програми «міжнародні відносини»)

Документи для вступу просимо надсилати за декілька місяців до початку семестру або відповідного навчального блоку.

Після розгляду заяви просимо чекати на рішення приймальної комісії та готуватися до навчання.

 

ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Одноразовий внесок: 100,- євро

Плата за навчання до виконання курсових вимог (як правило, три семестри): 600,- євро за семестр.

Плата за навчання після виконання усіх курсових вимог (до завершення написання кваліфікаційної роботи роботи): 300,- євро за семестр.

Магістерський іспит, захист і диплом: 750,- євро.

Докторський іспит, захист і диплом: 1500,- євро.